Valvesüsteemide paigaldus ja hooldus

Valvesüsteemide ja läbipääsusüsteemide toimimispõhimõtted Toimimispõhimõtted peamistel erinevat tüüpi anduritel: Infrapuna liikumisandurid (PIR)  – reageerivad objektidele mis on ümbritsevast temperatuurist erineva temperatuuriga. Magnetkontaktandurid  – kasutatakse peamiselt ustel ja akendel. Koosneb kahest osast, kui osad on omavahel koos, on kontakti …

Videovalvesüsteemide paigaldus ja hooldus

Meie spetsialistid omavad pikaajalist kogemust videovalvesüsteemi projekteerimises ja paigalduses. Sõltuvalt objekti keerukusest saame teile pakkuda paigalduse tüüplahendust kui ka välja töötada erilahendusi.    Põhilised videovalve ülesanded: varguse vähendamine objekti turvalisuse tõstmine töötajate distsipliini tõstmine, nende tootlikus tööprotsessi j …

Turnikeede paigaldus ja hooldus

Turnikeed on läbipääsusüsteemi osad mida kasutatakse peamiselt ruumide ja hoonete sisse- ja väljapääsudes inimeste automaatseks läbikäigu kontrolliks ja juhtimiseks.  Turnikeed on juhitavad nii inimese poolt kui ka läbipääsukaartide abil. Meie poolt pakutavad turnikeed on kokkusobivad peaaegu kõikide läbipääsusüsteemidega. Pakume erinevaid turnikeed …

Personaalne turvateenus

Nordsecurity töötajad omavad eriväljaõpet, et kaitsta inimesi ja nende vara mitmesuguste rünnete ja võimalike õnnetuste eest. Isikukaitse teenuse korral on meie kliendi teenistuses väljaõppinud turvatöötaja, kes omab laiapõhjalist ettevalmistust ja kogemusi. Kõik töötajad oskavad lahendada mistahes olukordi kiiresti ja tähelepanu äratamata. Antud teen …

Patrull ekipaaži reageerimine häiretele

Patrull tuleb appi, kui: ühistu (elamu) territooriumil viibivad soovimatud isikud; rikutakse elanike kodu- ja öörahu. Patrulli saab kohale kutsuda ühistu (elamu) poolt selleks volitatud isik. Lisavõimalused: Visuaalne vaatlus Patrullekipaaž sooritab vastavalt tellitud graafikule vaatluse korteriühistu (elamu) territooriumil, kontrollib parklaid, maja läh …

Ürituste turvalisus

Kasutame turvatöötaja kvalifikatsiooniga töötajaid, kellel on: kindel taust, vajalik keelteoskus ja läbitud vajalikud koolitused. suur ja pikaajaline kogemus erinevatel üritustel turvalisuse tagamisel vajadusel kaasatakse appi Nordsecurity patrullekipaažid pidev side juhtimiskeskusega tihe koostöö Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja kohalike om …

Videovalvesüsteemide paigaldus ja hooldus

Ööpäevaringne salvestus objektil aitab tõsta turvalisust, hoiab omanikku või üürnikku kursis valvataval objektil toimuvaga, aitab tuvastada vargusi ja lahedada vaidlusi. Samuti võib kaamerate signaali dubleerida turvaettevõtte juhtimiskeskusesse, kes ohu korral saadab kohale ka patrulli. Me soovitame Teile turvaettevõtet koostööpartnerina ning tänu …

Valvesüsteemide paigaldus ja hooldus

Valvesüsteemide ja läbipääsusüsteemide toimimispõhimõtted Toimimispõhimõtted peamistel erinevat tüüpi anduritel: Infrapuna liikumisandurid (PIR)  – reageerivad objektidele mis on ümbritsevast temperatuurist erineva temperatuuriga. Magnetkontaktandurid  – kasutatakse peamiselt ustel ja akendel. Koosneb kahest osast, kui osad on omavahel koos, on kontakti …

Videovalvesüsteemide paigaldus ja hooldus

Meie spetsialistid omavad pikaajalist kogemust videovalvesüsteemi projekteerimises ja paigalduses. Sõltuvalt objekti keerukusest saame teile pakkuda paigalduse tüüplahendust kui ka välja töötada erilahendusi. Põhilised videovalve ülesanded: varguse vähendamine objekti turvalisuse tõstmine töötajate distsipliini tõstmine, nende tootlikus tööprotsessi jäl …

Turnikeede paigaldus ja hooldus

Turnikeed on läbipääsusüsteemi osad, mida kasutatakse peamiselt ruumide ja hoonete sisse- ja väljapääsudes inimeste automaatseks läbikäigu kontrolliks ja juhtimiseks. Turnikeed on juhitavad nii inimese poolt kui ka läbipääsukaartide abil. Meie poolt pakutavad turnikeed on kokkusobivad peaaegu kõikide läbipääsusüsteemidega. Pakume erinevaid turnikeede …