• Nordsecurity töötajad omavad eriväljaõpet, et kaitsta inimesi ja nende vara mitmesuguste rünnete ja võimalike õnnetuste eest.
  • Isikukaitse teenuse korral on meie kliendi teenistuses väljaõppinud turvatöötaja, kes omab laiapõhjalist ettevalmistust ja kogemusi.
  • Kõik töötajad oskavad lahendada mistahes olukordi kiiresti ja tähelepanu äratamata.

Antud teenuse kasutamine on täiesti personaalne ja võetakse arvesse kõiki kliendi vajadusi, tehakse kindlaks suurimad riskid ja leitakse turvalisem lahendus.