Kasutame turvatöötaja kvalifikatsiooniga töötajaid, kellel on:

 • kindel taust, vajalik keelteoskus ja läbitud vajalikud koolitused.
 • suur ja pikaajaline kogemus erinevatel üritustel turvalisuse tagamisel
 • vajadusel kaasatakse appi Nordsecurity patrullekipaažid
 • pidev side juhtimiskeskusega
 • tihe koostöö Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja kohalike omavalitsustega

 

Lisaks turvalisuse tagamisele on võimalik tellida:

 • läbipääsu, sh piletite ja turvakontrolli (k.a ohtlike esemete kontrolli)
 • vallasvara valvet ja kaitset (tehnika, lavatehnika)
 • perimeetri valvet
 • lavaesise või -taguse ala valvet
 • eraldatud alade valvet (nt vippide, alaealiste või alkoholimüügi jt alasid)
 • isikukaitset artistidele, esinejatele ja tähtsatele külalistele

Soovid rohkem infot?