Tehniline valveteenus

Juhtmevaba koduvalve sobib igale poole  : Uhiuude korterisse, eestiaegsesse eramusse või maakoju. Paketi eeliseks on lai lisaseadmete valik ning juhtmete puudumisest tulenev paindlikkus. Meie liikumisandurid on targad ja sobivad ka kodudesse, kus on koduloomad. Kaughooldatavad andurid suhtlevad keskseadmega inimese tervisele kahjutul raadiosagedusel. K …

Patrull ekipaaži reageerimine häiretele

Patrull tuleb appi, kui: ühistu (elamu) territooriumil viibivad soovimatud isikud; rikutakse elanike kodu- ja öörahu. Patrulli saab kohale kutsuda ühistu (elamu) poolt selleks volitatud isik. Lisavõimalused: Visuaalne vaatlus Patrullekipaaž sooritab vastavalt tellitud graafikule vaatluse korteriühistu (elamu) territooriumil, kontrollib parklaid, maja läh …

Mehitatud valveteenus

Mehitatud valve kasutamine on vajalik olukordades :  kus tehnilised valvelahendused ei pruugi turvalisuse tagamiseks olla piisavad.   Mehitatud valveteenuse korral viibib  turvatöötaja pidevalt valve all oleval objektil. Turvatöötaja esmane ülesanne on ohtlike situatsioonide ettenägemine ja ennetamine ning kiire tegutsemine kriisiolukorras. NordSe …